Verzekeringen: KMO's

BA Auto

Het spreekt voor zich dat u ook voor de voertuigen die op naam van uw zaak zijn ingeschreven een BA…

Omnium

De bescherming van uw eigen schade en het eigen voertuig kunt u bekomen, hetzij met een polis kleine omnium of…

Rechtsbijstand

Een polis Rechtsbijstand zal uw juridische verdediging op zich nemen in geval van betwistingen inzake het gebruik van uw voertuig…

Bedrijfsschade

Brandverzekering Is uw woning voor u belangrijk, dan geldt dit misschien nog meer voor uw bedrijfsgebouwen. Een brandverzekering is dan…

Brand

Is uw woning voor u belangrijk, dan geldt dit misschien nog meer voor uw bedrijfsgebouwen. Een brandverzekering is dan ook…

Materiaal

Materiaal Ook uw goederen kunnen beschermd worden tegen schade. Hierbij gaat het dan om koopwaar, machines, meubilair, … Bovenop de…

BA Onderneming

BA Uitbating In het kader van uw bedrijfsactiviteiten gaat u verbintenissen aan. Uw meest courante aansprakelijkheid valt echter onder geen…

VAPZ

Hoewel eraan gewerkt wordt is het zelfstandigenpensioen nog steeds niet van die aard om er een behoorlijke levensstijl op na…

IPT

De Individuele Pensioentoezegging (IPT) is een occasionele toezegging die de begunstigde in een aanvullend pensioen voorziet. Ze kan worden afgesloten…

Gewaarborgd inkomen

Een verzekering Gewaarborgd Inkomen biedt, naast de wettelijke uitkering via het ziekenfonds, bescherming tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. Kunt u niet…