Verzekeringen: Ondernemer

VAPZ

Hoewel eraan gewerkt wordt is het zelfstandigenpensioen nog steeds niet van die aard om er een behoorlijke levensstijl op na…

IPT

De Individuele Pensioentoezegging (IPT) is een occasionele toezegging die de begunstigde in een aanvullend pensioen voorziet. Ze kan worden afgesloten…

Gewaarborgd inkomen

Een verzekering Gewaarborgd Inkomen biedt, naast de wettelijke uitkering via het ziekenfonds, bescherming tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. Kunt u niet…

Lichamelijke ongevallen

De verzekering arbeidsongevallen geldt niet voor de zaakvoerder van een bedrijf. Om uzelf te beschermen tegen de financiële gevolgen na…